Programa Reforma Tur 2019 a establecimentos hoteleiros

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de […]

Programa Reforma Tur 2019 a establecimentos hoteleiros Leer más »