Ampliación plazo Bono Activa Comercio

Les comunicamos la publicación en el boletín donde se publica la AMPLIACIÓN del plazo para canjear los BONOS ACTIVA COMERCIO, la norma comunica que se amplia el PLAZO hasta el próximo 31 de Octubre de 2021.
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
ORDE do 23 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e se procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B).
A Orde da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación do 8 de abril de 2021 (DOG núm. 69, do 14 de abril) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas en réxime de concorrencia non competitiva do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios

PUBLICACION EN EL BOLETÍN