Ayudas Xunta : Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas

ORDE do 11 de febreiro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020, e se deixa sen efecto a Orde do 30 de decembro de 2019, relativa ao mesmo programa (código de procedemento TR341T).
No Diario Oficial de Galicia número 22 do luns 3 de febreiro de 2020, publicouse a Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecían as bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, e se procedía á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341T).
Ver publicación en el boletín:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0424-120220-0001_gl.pdf