Ayudas Xunta : Programas para incentivar el empleo autónomo, contratación por cuenta ajena y cooperación con entidades sin ánimo de lucro

Esta convocatoria de subvencións pretende acadar a integración das persoas mozas, inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, no mercado laboral e a través dos seguintes programas:
Programa I: promoción do emprego autónomo de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa II: incentivos a empresas e empregadores, con centros de traballo en Galicia, que contraten de maneira indefinida inicial ou temporal ou transformen o contrato temporal en indefinido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa III: programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Ver publicación en el Boletín