Ayudas Xunta: Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (procedemento administrativo PR604A).
VER PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN     –  VER PUBLICACION DE EXTRACTO