PROGRAMA II AUTONOMOS/AS INDIVIDUAIS E AUTÓNOMOS/AS OU EMPRESAS CON ATA 10 TRABALLADORES/AS OU ATA 25 TRABALLADORES/AS CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE ATA 2 M€ (TR600B)

III Plan de rescate da Xunta de Galicia -PROGRAMA II
AUTONOMOS/AS INDIVIDUAIS E AUTÓNOMOS/AS OU EMPRESAS CON ATA 10 TRABALLADORES/AS OU ATA 25 TRABALLADORES/AS CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE ATA 2 M€ (TR600B)