Abre el plazo para solicitar las ayudas a hosteleros y a pequeños negocios en ERTE

ORDE do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020.

 • Dos líneas de ayudas del Plan de Rescate para Traballadores Autónomos e Microempresas
  • Una dirigida a micropymes y autónomos con personal contratado.
    • A axuda será de 4.000 €, que se aboará en dous pagamentos de 2.000 € na anualidade 2020 e de 2.000 € na anualidade 2021, xa que a situación pola que se concede a axuda estende as súas consecuencias tanto en 2020 como en 2021
    • A axuda será de 5.000 € para as persoas ou entidades beneficiarias definidas no artigo 18 que pertenzan aos sectores especialmente paralizados antes definidos (CNAE). Esta axuda aboarase en dous pagamentos de 2.500 € cada un deles, o primeiro pagamento realizarase xunto coa concesión da axuda na anualidade 2020 e o segundo farase na anualidade 2021
    • Los solicitantes deberán acreditar estar aplicando un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o haberlo hecho con anterioridad y sufrir una bajada de facturación de al menos un 45 % respecto al año anterior, y mantener el empleo durante 6 meses.
  • La otra es la destinada al sector hostelero afectado por el cierre decretado, en la que se asignarán subvenciones de 1.500 euros por local por cada mes de cierre, cuantía que se incrementa a 2.000 en caso de negocios con diez o más trabajadores
 • Estas ayudas específicas son acumulables tanto con las de autónomos como con las de micropymes o trabajadores por cuenta propia con empleados a cargo, por lo que el importe acumulado de compensaciones a los hosteleros oscilará entre los 6.700 y los 9.200 euros
 • Las solicitudes se podrán realizar a partir del día siguiente a la publicación durante un mes.

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN