Ayudas a la Creación de Empresas Concello de Vigo 2023

CONVOCATORIA AXUDAS MUNICIPAIS A CREACIÓN DE EMPRESAS 2023 CONCELLO DE VIGO.

Prazo Solicitude:

ata o 21.07.2023.

BENEFICIARIOS.

– Entidades, empresas privadas, independientemente da súa forma xurídica, autónomos.
– Inicio da actividade empresarial en Vigo entre o 1 de abril de 2022 e o 28 de febreiro de 2023 (data de alta no IAE).

OBXECTO SUBVENCIÓN.

– Subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa .
– Importe Máximo axudas 3.000,00 €.
– 50% gastos posta en marcha (3 meses anteriores e 4 meses posteriores) agás GASTOS DE CONSTITUCIÓN E APERTURA.

GASTOS SUBVENCIONABLES.
 1. Gastos de Constitución e Apertura
 2. Existencias iniciais de mercadorias
 3. Gastos de alugueiro.
 4. Primas de seguros.
 5. Gastos da actividade.
  5.1 Hosting e servicios web.
  5.2 Papelería e material oficina.
  5.3 Asesoría.
  5.4 Formación e cursos.
  5.5 Gastos difusión actividade.
 6. Dereitos de propiedade industrial.
REQUISITOS.

– Empresa que desenrole a súa actividade no término municipal de Vigo.
– Empresas de nova creación (incluido traspasos).
– Promotor en desemprego.
– Non ter debedas coas distintos organismos da Administracion (Seguridad Social , AEAT, Agencia Tributaria de Galicia , Ayuntamiento de Vigo).
– Non desenrolar (polo menos 6 meses antes )a mesma actividade na mesma localidade.
– Non ter percibido a mesma axuda nos 4 anos anteriores.

VER PUBLICACION OFICIAL